Αthens Laser Solution ΚΑΙ COVID-19 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ

Στο Athens Laser Solution παίρνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε να είστε και να νιώθετε 100% ασφαλείς για την υγεία σας, και να απολαύσετε χωρίς κανένα άγχος τη συνεδρία σας.

?Ο χώρος υποδοχής είναι μεγάλος και αερίζεται συνέχεια ώστε να μην έχετε κοντινή επαφή με άλλα άτομα.
?Το προσωπικό μας εργάζεται μόνο και πάντα με μάσκα και γάντια μιας χρήσης.
?Οι συνεδρίες γίνονται σε ατομικές καμπίνες και πριν και μετά από κάθε συνεδρία και σε όλη τη διάρκεια της μέρας γίνεται απολύμανση του χώρου και των μηχανημάτων μας.
?Στο κέντρο μας κλείνουμε τα ραντεβού σας έτσι ώστε να μην υπάρχει ποτέ συνωστισμός .
?Απαγορεύεται η είσοδος σε άτομα που δεν έχουν σχέση με θεραπείες και υπηρεσίες του κέντρου.